Posláním společnosti je spojovat a propojovat systémy do jednotného řešení, prostředí za pomocí nových postupů a vizí, umožňující rozvoj jednotlivým částem a rolím, komplexního řešení.

Představy a vize našich klientů, jsou naší prioritou a výzvou pro novou cestu.

Seznam klíčových oblastí

Klíčové oblasti ke stažení

Jsme systémový integrátor s přidanou hodnotu a individuálním přístupem

Pokrýváme našimi službami a dodávkami, celé spektrum slaboproudé a digitální komunikace od hlasu, obrazu dat, signalizace až po datové zdroje s vizualizačními vazbami a zobrazeními.

Strojové učení a procesní vazby pro automatizaci a UI.

Vybrané reference

Reference ke stažení

Umíme přemýšlet jinak

Pokrýváme našimi službami a dodávkami, celé spektrum slaboproudé a digitální komunikace od hlasu, obrazu dat, signalizace až po datové zdroje s vizualizačními vazbami a zobrazeními.

Kde je vůle je i cesta k řešení

Komplexnost služeb

Prezentace ke stažení

Funkcionality řešení a sdílení

Telefonní systémy a ústředny pro hlasovou a multimediální komunikaci , drátové i bezdrátové s aplikačními nadstavbami , presence a datovými zdroji telefonních čísel pro otevíraní dalších programů a aplikací před a po hovoru pro pevnou i mobilní telefonii.

Řešení pro mutlimediální komunikace a konference
Sestavy a statistiky s vizualizací.

Dodávky – Instalace - Integrace –Servis

TELCO systémy


Upgrade a podpora

Popis řešení
Ke stažení

Smart Call Servery pro VS

Virtualizované telefonní ústředny, Smart Call Servery pro lokální i Cloudovou telefonii.
Presence - Sdílení – Chat – Hlasová analýza -Nahrávání
Sjednocená komunikace-UC
Hlasové stromy IVR a uvítací hlásky
Audio Video konferenční systémy.
Aplikační propojení a datové zdroje
Telefonní zdroje před a po hovoru pro Fix a Mobile
Otevírání karet z DB pro CRM, ERP, PMS a další IS

Řešení triXapi pro Fixní i Mobilní telefonii


Popis řešení
Ke stažení

Infrastruktury představují celky a prostředí pro přenosy informací po metalických, optických či bezdrátových technologiích, kde součástí celé infrastruktury je mnoho nezbytných prvků, bezpečnosti, přepínání, routování až po speciální přenosy MSAN po stávajících telefonních drátech pro datové přenosy do rychlosti 2 GB.

Optické přenosy přes speciální média až do n x 100GB. Infrastrukturu je nutno monitorovat i zálohovat pro maximální zajištění dostupnosti a zabezpečení s logováním

 • Bezpečnostní brány a HA
 • Inteligentní přepínače a virtualizace
 • Monitoring sítí s bezpečností
 • Média drátová, bezdrátová, optická
 • Efektivní přenosy po dvoudrátovém vedení, MSAN/DSLAN
 • Zálohování sítí datové i napájecí
 • Propojovací můstky a vizualizace se sestavami

Popis řešení MSAN
Ke stažení

Prostředí sítí lze vnímat jako uzavřené, chráněné sítě nebo otevřené. Jednotlivé infrastruktury metalické a optické jsou sítěmi fixními a na ně navazují, sítě bezdrátové a radiové s polohovými služby, které lze integrovat do jednoho Infrastrukturního prostoru sítě .

Propojování sítí, networking lokalit a vzdálených uživatelů s právy, bezpečností a kryptací je nutností!

 • Chráněné sítě
 • Otevřené a uzavřené sítě
 • Softwarové nástroje a prioritizace
 • Univerzální a multimediální sítě
 • Bezdrátové sítě vedení
 • Radiové trunkové sítě, DMR
 • Polohové služby a synchronizace
 • Konvergovaná přenosová prostředí

Komplexní řešení triXapi je určeno pro získávaní telefonních čísel z telefonních ústředen nebo mobilních přístrojů, telefonů pro otevírání oken v informačních systémech (IS), před vyzvednutím a samotnou konverzací s volajícím klientem tak, aby se informace již při vyzvánění přeneseny a byly předepsány a tím bylo docíleno identifikace klienta, jeho telefonního čísla, data se spárováním profilu stávajícího případně nového klienta.
Řešení obsahuje několik modulů, před hovorem nebo modul po hovoru jak pro pevnou ( FIXní) telefonii, společně s modulem pro mobilní telefony, (Mobile).

 • Zrychluje procesy a šetří čas
 • Eliminujeme chyby obsluhy
 • Slouží pro doplňování informací
 • Chrání zaměstnance i zaměstnavatele
 • Umožňuje sestavy a statistiky
 • Rodokmeny k hovoru a SEO
 • Odhaluje nefunkční přístroje/osoby

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení

Bezpečný nástroj pro otevírání karet IS

Komplexní řešení triXapi je určeno pro získávaní telefonních čísel z telefonních ústředen nebo mobilních přístrojů, telefonů pro otevírání oken v informačních systémech (IS), před vyzvednutím a samotnou konverzací s volajícím klientem tak, aby se informace již při vyzvánění přeneseny a byly předepsány a tím bylo docíleno identifikace klienta, jeho telefonního čísla, data se spárováním profilu stávajícího případně nového klienta.
Řešení obsahuje několik modulů, před hovorem nebo modul po hovoru jak pro pevnou ( FIXní) telefonii, společně s modulem pro mobilní telefony, (Mobile).

 • Umožňuje sestavy a statistiky
 • Rodokmeny k hovoru a SEO
 • Slouží pro doplňování informací
 • Bezpečný nástroj pro otevírání karet
 • Zrychluje procesy a šetří čas
 • Eliminujeme chyby obsluhy
 • Chrání zaměstnance i zaměstnavatele
 • Odhaluje nefunkční přístroje/osoby

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení

Terminálové klávesnice pro průmysl, výrobní hlášení a integraci výrobních celků a linek s modernám rozhraním ETH. Propojují a doplňují výrobní procesy s hlášeními za pomocí identifikace, snímačů kódů po zadání hodnot až po tisk etiket pro balíkové a oběžné průvodky. Modifikovatelná konstrukce s prvky stínění, komorovou ventilací a velkou odolností a příznivou cenou.

Nejmodernější drátové rozhraní Ethernet, umožňuje monitoring a vzdálenou správu a možnost vzdálených restartů

Návrhy- Dodávky- Instalace- Integrace –Servis

 • Zápis a stavy procesů
 • Snímání a identifikace
 • Zpětná vazba
 • Terminálová hlášení a zobrazení
 • Přehlednost a odolnost
 • Jednoduchá obsluha

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení

Komplexní a otevření řešení pro průmysl 4.0.
Zastupuje všechny prvky od přenosů po nástěnné terminálové klávesnice, přes ruční scanery, průmyslové tablety, tiskové stroje až po portálové terminály s možností napojení zobrazovacích panelů pro různě role v řešení.

Pro přenosy se využívají moderní technologické standardy jak pro drátové tak i bezdrátové přenosy.

Dodávky- Instalace- Integrace –Servis

 • Identifikace a stav procesů
 • Napojení senzorických zařízení
 • Eliminujeme chyby obsluhy
 • Zrychluje celé procesy s vizualizací
 • Možnost rodokmenů k výrobkům
 • Vystopovatelnost defektů
 • Optické i akustické návěsti
 • Tisky etiket a další propojení

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení

Senzorické brány pro přenos stavových informací z detektorů a senzorů za pomocí různých druhů sítí do firemní infrastruktury a databází se zabezpečením. Bezdrátová řešení nevyžadují drátové infrastruktury, kabeláž ani napájení a je možno je libovolně umisťovat v prostoru.

Sestavy a statistiky s vizualizací.

Dodávky- Instalace- Integrace –Servis

 • Bezdrátové přenosy senzorických informací
 • Systém lokální a sběrnicový
 • Čidla, senzory, detektory, spínače
 • Přenos přes veřejné sítě Lte / IoT
 • Přenosy lokální Wi-Fi / Bluetooth
 • Zabezpečení přenosu a informací
 • Analytika pro defektoskopii
 • Data pro optimalizace a úspory

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení

Moderní senzorické informace se využívají pro monitoring vnitřního nebo venkovního prostředí s dalšími vazbami na nejrůznější analytické postupy pro optimalizace, úpory a hledání příčin kolizních situací a stavů, díky kterým lze následně minimalizovat náklady na defekty, a zmetkovost.
Pokrokové zařízení je vybaveno univerzálním rozhraní přes které lze snadno připojit nejrůznější senzory nebo čidla v jednom či více místech.

Sestavy a statistiky s vizualizací.

Dodávky- Instalace- Integrace –Servis

 • Identifikace a stav procesů
 • Napojení senzorických zařízení
 • Eliminujeme chyby obsluhy
 • Zrychluje celé procesy s vizualizací
 • Umožňuje rodokmeny výrobků
 • Vystopovatelnost defektů
 • Optické i akustické návěsti
 • Tisky etiket a další propojení

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení

Inteligentní kamerové systémy pro snímání scén, objektů a strojů. Zobrazování dat na lokálních PC nebo na dispečinkových tele stěnách. Provázanost s dalšími systémy pomocí digitálních a relelových kontaktů a databází.


Systémy pro obraz v obraze a POS detekcí ztráty objektu v obraze. Snímací kamery vnitřní, venkovní, skryté a speciální.
Moderní koncepce řešení pro provozování na lokálních nebo virtualizovaných prostředí s vysokou bezpečností a dostupností. Propojení se systémy EZS, EPS, ACS a dalšími.

Dodávky- Instalace- Integrace –Servis

 • Chytré vyhledávání a ovládání
 • Funkce maskování oblastí a zón
 • Jednotné prostředí pro více systémů
 • Alarmové události z ACS, EZS, EPS ...
 • Kontrola vstupu s čipy a obličeji
 • Vícenásobné zabezpečení dat
 • Čtení RZ/SPZ a ovládání bran
 • Integrace s vážními systémy
 • Protokolová otevřenost systému

Popis řešení
Ke stažení

Řešení video dohledů vzdálených lokalit s ovládáním a komunikací pomocí IP hlásek. Nadstavbový software pro integraci více systémů do jednotného ovládacího prostředí pro dispečinky,(kamery, zabezpečení, kartový systém, měření a regulace)

Vizualizace pomocí tele stěn s reporty a grafy
Čipové a kartové systémy pro kontrolu vstupu.
Sestavy a statistiky s vizualizací a exporty.

Dodávky- Instalace- Integrace –Servis

 • Vizualizační pracoviště
 • Identifikace a mobilita
 • Čtečky a důvodové klávesnice
 • Propojení systémů EZS, ACS, CCTV
 • Aplikační nadstavby a můstky
 • Výstupy, sestavy, exporty
 • Komunikační hlásky IP/SIP

K čemu a pro koho slouží
Ke stažení